Jste zde

Rozvoj páteřní sítě CamelNET v roce 2012

V roce 2012 budou dokončeny další 3 zakázky na rozšíření krajské optické datové sítě CamelNET. První ze zakázek bude dokončeno rozšíření o úsek "Severozápad", který zahrnuje celkem 3 úseky: základní trasou je úsek Rozvadov-Mladotice, dalším úsekem je propojení z Mladotic do Plzně na Košutku, a třetím (nejkratším) je odbočka z Těchlovic do Stříbra. Dodavatelem tohoto úseku je firma Dial Telecom. Drobné úseky zabezpečující napojení těchto tras na stávající síť budou realizovány v roce 2013. Další 2 zakázky realizuje pro Plzeňský kraj společnost Telefónica Czech Republic. Tyto dvě trasy zabezpečí připojení Nepomuku (z Přeštic) a Horažďovic (z Klatov). Po dokončení těchto zakázek bude již na síť CamelNET napojeno celkem 12 z 15 obcí s rozšířenou působností (ORP) v kraji. Plzeňský kraj takto z vlastních prostředků dále rozvíjí základní síť pořízenou v rámci IOP s využitím evropské dotace.