Jste zde

Zahájení zkušebního provozu sítě CamelNET

Koncem května 2012 byl zahájen zkušební provoz regionální komunikační infrastruktury CamelNET (optické datové sítě). Tato 1. etapa výstavby sítě CamelNET je financována s pomocí prostředků EU v rámci IOP (integrovaný operační program). V současné době síť propojuje Krajský úřad Plzeňského kraje s 11 uzlovými body (z toho 9 obcí s rozšířenou působností) po celém území kraje. Na uzlové body je v současnosti přímo napojeno více než 25 koncových objektů (zejména nemocnice, výjezdová místa Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, požární stanice HZS, střediska Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. K síti jsou dále připojeny metropolitní sítě v Klatovech, Domažlicích, Přešticích a Tachově, které zajišťují optickou konektivitu pro několik dalších objektů měst i kraje. Metropolitní síť v roce 2011 budovalo i město Nýrsko, které však dosud není k páteřní síti CamelNET připojeno (bude připojeno v roce 2013).