Aktuality

Kardinál Beran se vrátil do svatovítské katedrály

Po téměř 50 letech byly uloženy ostatky kardinála Berana, někdejšího pražského arcibiskupa a politického vězně, do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Při této příležitosti byla sloužena bohoslužba, které se za Plzeňský kraj zúčastnily Marcela Krejsová a Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana...

Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1946/18 ze dne 23. 4. 2018 Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení…

Ekologicko - výtvarná soutěž

Ekologicko - výtvarná soutěž v rámci Zeleného týdne EU 2018 Green Week - Zelená města pro lepší budoucnost...

Aktualizováno dne 24.04.2018 - 10:45

Ocenili úroveň speciálního školství v kraji

V Plzeňském kraji přivítala pětičlennou delegaci z Vlády Horního Falcka náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová. Ti měli největší zájem o podporu sportu v PK, vzdělávání žáků se speciálními potřebami a spolupráci českých škol a německých firem..

Stránky