Jste zde

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Letáky k projektu DMVS PK

Propagační letáky k projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje.

Aktualizováno dne 28.01.2019 - 13:44

Plzeňský kraj zahájil realizaci projektu Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+

Projekt "Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+" (DMVS PK) navazuje na stávající projekt DMVS PK, který byl zrealizován v letech 2011 - 2014.
Plzeňský kraj obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace z fondů Integrovaného regionálního operačního programu EIS CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006272.

Aktualizováno dne 04.05.2018 - 10:02

On-line vyjadřování k existenci sítí

Plzeňský kraj podpořil nasazení služby UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou ...

Aktualizováno dne 01.02.2017 - 13:53

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje v provozu

Projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje byl dne 31. 12. 2014 ukončen a přešel plně do provozní fáze, do tzv. doby udržitelnosti projektu. Projekt byl financován z rozpočtu Plzeňského kraje a rozpočtu Evropské unie v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07276.

Aktualizováno dne 14.01.2015 - 09:18

Uzavření smlouvy o dílo na tvorbu ÚAP DMVS PK

Plzeňský kraj uzavřel v červnu roku 2012 smlouvu o dílo se společností T-Mapy spol. s r.o. na realizaci díla "Dodávka nástrojů pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje".

Aktualizováno dne 20.03.2014 - 14:46

Prezentace z jednání 1.3.2011 k projektu DMVS PK

Dne 1. března 2011 proběhlo na Krajském úřadě Plzeňského kraje úvodní jednání se zástupci obcí s pověřeným obecním úřadem k projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje. V přílohách jsou uvedeny všechny prezentace a dokumenty z jednání.

Aktualizováno dne 20.03.2014 - 14:42

Memorandum o partnerství v projektu DMVS PK

Plzeňský kraj vyhlásil "Memorandum o partnerství" při přípravě, řešení a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část Digitální technická mapa Plzeňského kraje.

Aktualizováno dne 20.03.2014 - 14:37

Stránky