Jste zde

Doprava

Oprava mostu gen. Pattona v Plzni

Dopravní informace k omezení provozu při rekonstrukci mostu gen. Pattona v Plzni.

Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Plzeň jako společný objednatel a firma COLAS CZ, a.s., jako zhotovitel oznamují veřejnosti, že v neděli 9.4.2017 v odpoledních hodinách začnou práce na dopravních opatřeních v rámci akce „I/20 Plzeň, most generála Pattona ev.č. 20-036..1 a ..2“

 

 

Aktualizováno dne 05.04.2017 - 18:16

Aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 - 2016

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Plán dopravní obslužnosti území se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Aktualizováno dne 10.12.2015 - 07:52