Jste zde

Ekonomika

Příspěvek na výkon státní správy pro obce Plzeňského kraje na rok 2017

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 7. prosince 2016 svým unesením č. 1449 zákon o  státním rozpočtu  České republiky na rok 2017.

Součástí je Příloha č. 6, na základě které je rozdělen příspěvek na výkon státní správy pro jednotlivé obce Plzeňského kraje na rok 2017. Rozpis je uveden v příloze.

Informace pro obce ve věci obecně závazných vyhlášek obcí podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

znacka_informace.jpg

Informace pro obce ve věci obecně závazných vyhlášek obcí podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů - žádost Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.