Jste zde

Fondy a programy EU

SÍDLO A KONTAKTY


ODBOR FONDŮ A PROGRAMŮ EU

Vedoucí odboru:

Ing. Jan Přibáň
tel:    377 195 667
mob:  777 353 611
email: jan.priban@plzensky-kraj.cz


Oddělení fondů a programů EU

Ing. Ladislava Khaurová

tel: 377 195 677

ladislava.khaurova@plzensky-kraj.cz

Ing. Jitka Staňková

tel: 377 195 265

jitka.stankova@plzensky-kraj.cz

Ing. Petra Ježková

tel: 377 195 778

petra.jezkova@plzensky-kraj.cz

Bc. Veronika Berková

tel: 377 195 527

veronika.berkova@pilsenregion.eu

Bc. Filip Degl

tel: 377 195 554

filip.degl@plzensky-kraj.cz

Mgr. Zbyněk Prokop

tel: 377 195 583
mob: 724 951 679

zbynek.prokop@pilsenregion.eu

 

Činnost oddělení:

 • Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013
 • Program přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020
 • Evropský region Dunaj – Vltava
 • Koordinace mezinárodní spolupráce Plzeňského kraje v rámci EU
 • Budoucnost kohezní politiky 2014 – 2020
 • Regionální stálá konference Plzeňského kraje
 • Stálé zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu

Oddělení přípravy a realizace projektů

Roman Gutwald
pověřen zastupováním
vedoucího oddělení

tel:    377 195 093

roman.gutwald@plzensky-kraj.cz

Iva Mráčková

tel:    377 195 611

iva.mrackova@plzensky-kraj.cz

Ing. Petra Jírovcová

tel:    377 195 641
mob:  777 353 628

petra.jirovcova@plzensky-kraj.cz

Aneta Janská tel:    377 195 709 aneta.janska@plzensky-kraj.czMgr. Jan Opl

tel:    377 195 268

jan.opl@plzensky-kraj.cz

Činnost oddělení:

 • Příprava a realizace projektů Plzeňského kraje
 • Poradenství v oblasti strukturálních fondů 
 • Poradenství v oblasti dalších dotačních prostředků pro subjekty Plzeňského kraje 
 • Zajišťování publicity dotačních programů v rámci kraje 
 • Monitoring čerpání strukturálních fondů EU na území Plzeňského kraje v průběhu let 2007 - 2013

Doručovací adresa odboru:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor fondů a programů EU
Škroupova 18
306 13 Plzeň

 

Aktualizováno dne 20.03.2017 - 07:57