Jste zde

Geografické informační systémy

Krajská informační kampaň - INSPIRE, Copernicus, MA21 a hodnocení ŽP

Dne 2. 3. 2017 proběhl seminář, který ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje pořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí k tématům INSPIRE, Copernicus, místní Agenda 21 a hodnocení životního prostředí. Cílem seminářů organizovaných ve všech krajích ČR je především navázání spolupráce v uvedených oblastech a informování krajských pracovníků zástupců místních samospráv v územní působnosti kraje jak o povinnostech, které z těchto témat plynou, tak i příležitostech, které nabízí. 

Aktualizováno dne 03.03.2017 - 07:39

Geografický informační systém Plzeňského kraje

Základní informace o GIS Plzeňského kraje. Přehled používaných programů, dat a zařízení. Přehled řešených projektů a významných dodavatelů. Historie a filozofie řešení.

Aktualizováno dne 20.03.2014 - 15:31

Úvodní projekt GIS Plzeňského kraje

Úvodní projekt GIS Plzeňského kraje - koncepce budování geografického informačního systému Plzeňského kraje na období let 2003-2006.

Aktualizováno dne 20.03.2014 - 15:21

Co je to GIS?

Základní definice co je to geografický informační systém. Ukázky aplikací, dat a možného použití GIS.

Aktualizováno dne 20.03.2014 - 15:18

Typová úvodní studie GIS krajů České republiky

Typová úvodní studie geografického informačního systému krajů (GIS) je koncepční dokument zaměřený na problematiku GIS na krajských úřadech v ČR. V potřebné míře se dotýká GIS také dalších subjektů, které mají vztah ke GIS kraje. Materiál byl zpracován společností T-Mapy Hradec Králové (Hydrosoft-Praha s.r.o-) ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a pracovníky krajů na základě Úvodního projektu GIS Plzeňského kraje, zpracováného v roce 2002.

Aktualizováno dne 20.03.2014 - 15:17

Stránky