Jste zde

Informace obcím

Galatea day

Uživatelský den elektronické spisové služby Galatea.

CMS - Centrální místo služeb

Dokumenty popisující procesy nutné pro inicializaci služeb CMS - Centrálního místa služeb v Plzeňském kraji. Dokumenty určené pro obce s rozšířenou působností.

Služby poskytované odborem informatiky

Pro zájemce o ICT služby, představuje Katalog služeb  společné a jednotné místo, přináší intuitivní ovládání a jednoduchou strukturu.

Aktualizováno dne 31.08.2017 - 17:09

Konzultační seminář

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, sankční ustanovení zákona o registru smluv účinná od 1. července 2017, postupy v procesním modelování prioritních agend, změny v registru práv a povinností a aktuální novinky (nejen v legislativě) v oblasti otevřených dat.

Galatea day - uživatelský den elektronické spisové služby Galatea

Uživatelský den elektronické spisové služby Galatea. Galatea je plnohodnotnou aplikaci elektronické spisové služby odpovídající všem právním předpisům České republiky i Evropské unie. Nově Galatea nabízí evidenci smluv s návazností na zveřejnění v registru smluv.

Aktualizováno dne 30.11.2016 - 16:38

Stránky