Jste zde

Kultura a památková péče

Významné ocenění Plzeňského kraje

Do ocenění „TTG Czech Travel Awards 2017“ byla nově zařazena kategorie „Kraj s nejlepším programem oslav 100. výročí založení republiky“, v níž Plzeňský kraj obsadil 2. místo mezi všemi kraji v České republice...

Aktualizováno dne 19.04.2018 - 08:39

Západočeské baroko

Západočeské baroko a barokní umění - malířství, architektura a sochařství patří k předním památkovým a kulturně historickým hodnotám Plzeňska. 

www.zapadoceskebaroko.cz

Aktualizováno dne 18.01.2018 - 13:45

Internetová poradna NIPOS

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) zahájilo provoz internetové poradny, která se specializuje na poradenství v oblasti právní, v oblasti financování kultury z veřejných rozpočtů a poradenství k neprofesionálním uměleckým aktivitám.