Jste zde

Projekt SEED

Projekt SEED - Speeding "Every European Digital"

 

Logo SEEDCílem projektu SEED je další rozvoj pozitivních výsledků evropských inkluzivních iniciativ e-Governance a posílení služeb e-Governmentu, zaměřených na občany prostřednictvím “cloud computingu” a velmi levné sítě zařízení interaktivní propagace veřejných služeb (Interactive Public Sector Advertisement, i-PSA). Snahou je co nejvíce opětovně použít a dále šířit existující evropské, národní, regionální a komunální informace z veřejného sektoru (Public Sector Information, PSI) a tím zvýšit úsporu nákladů na e-Government a e-Governance. SEED znovu využívá existující informace z veřejného sektoru, seskupuje e-Government obsah a zveřejňuje jej, čímž dosahuje širokého povědomí veřejnosti o e-Government službách na regionální, národní i celoevropské úrovni.

 

Projekt SEED vychází z Digitální agendy pro Evropu, která byla schválena v Bruselu, dne 12. prosince 2011, jeho účelem je dále rozvíjet strategie této agendy. Evropská komise v dokumentu “Digitální agenda pro Evropu” definuje opětovné využití informací veřejného sektoru jako klíčové pro vytvoření jednotného digitálního prostoru.

Evropská komise podporuje volná data a míní, že zpřístupnění, analýza, opětovné využití, kombinace a zpracování dat veřejné správy je prospěšné na dvou úrovních:

  • Transparentnost: volná data jsou vnímána jako silná záruka transparentnosti ve veřejné správě, zlepšují viditelnost dříve nepřístupných informací, informují občany a podnikatelský sektor o politických strategiích, veřejných nákladech a výsledcích.
  • Nové služby a hospodářský růst: data kombinovaná inovačním a původně nezamýšleným způsobem tvoří novou přidanou hodnotu, napomáhají tvorbě pracovních míst a vedou k podstatnému zlepšení dostupnosti veřejných služeb a současně se podílí na hospodářském růstu.

A přesně toto nabízí projekt SEED:

  • SEED svou strukturou cloud computingu zaručuje dostupnost, škálovatelnost a tím pádem dlouhodobou udržitelnost.
  • SEED umožňuje opětovné využití PSI a vybudování atraktivních služeb, zlepšujících občanskou informovanost.
  • SEED sází na mechanismy PSA a výrazně zlepšuje možnost, jak oslovit občany pomocí kombinace ICT médií a marketingově zaměřených akcí.
  • Interaktivnost projektu SEED zaručuje, že zprostředkování obsahu a zpráv bude snadno nasaditelné, přizpůsobitelné a velmi dobře zasáhne cílovou skupinu díky kombinaci inkluzivních rozhraní a různorodosti komunikačních kanálů ICT.

 

SEED je vybudován a provozován na bázi platformy CMS-SOA e-Preventions® vyvinuté společností IDI EIKON.

Oficiální stránky projektu: www.seed-project.eu

 

Projekt je financován z programu CIP ICT-PSP.