Jste zde

Školství a sport

Dětská porta 2019 - přihlášky

Středisko volného času RADOVÁNEK pořádá 16. listopadu 2019 oblastní kolo Dětské Porty v Plzni. Vítězové postupují do republikového finále v Kroměříži. Uzávěrka přihlášek do této soutěže je 20. října 2019...

Kempy a kurzy pro talentované žáky

Projekt "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji", jehož realizátorem je Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78, byl v letech 2010 a 2011 podpořen z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky finanční podpoře Plzeňského kraje proběhnou týdenní odborné kempy a kurzy pro nadané žáky také v roce 2019.

Aktualizováno dne 18.02.2019 - 09:20

Nejvíce fiktivních firem bylo ze SPŠ dopravní v Plzni

Slavnostního zahájení 21. ročníku regionálního veletrhu fiktivních firem „Vánoční Plzeň“ v prostorách společenského sálu SPŠ dopravní v Plzni se zúčastnila náměstkyně hejtmana PK pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová...

Stránky