Jste zde

Sociální věci

Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR) pro rok 2019 obdrželo 201 žádostí 96 žadatelů (obcí, měst, krajů; žádný DSO žádost nepodal), z toho 23 žádostí 9 krajů. Současně byly Komisi podány informace o 27 loni schválených „víceletých“ projektech, které pokračují i v roce 2019, a se kterými je potřeba v dotacích na rok 2019 již počítat.

Krajský projekt prevence kriminality Daleko hleď

Projekt Daleko hleď, který v Plzeňském kraji realizuje již od roku 2015 odbor sociálních věcí společně s místní pobočkou organizace Člověk v tísni, o. p. s., byl jako jediný z České republiky zařazen do Work Programme 2019 (plán aktivit pro rok 2019) v rámci Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN). EUCPN je mezinárodní fórum, fungující od roku 2001, které je zaměřené na spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti především na úrovni výměny dobré praxe.

Aktualizováno dne 27.03.2019 - 13:39

Krajský program prevence kriminality 2018

V roce 2018 byly vypracovány a zrealizovány Plzeňským krajem v rámci Krajského programu prevence kriminality v Plzeňském kraji 2018 projekty „Plzeňský kraj - Daleko hleď 2018“ a „Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy V.“, na jejichž financování se podílelo Ministerstvo vnitra České republiky a Plzeňský kraj. 

Národní kolo Evropské ceny prevence kriminality 2018

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor prevence kriminality, vyhlásilo Výzvu k podávání nominací preventivních projektů - Evropská cena prevence kriminality 2018 (ECPA - European Crime Prevention Award). Cena, kterou vyhlašuje Evropská síť prevence kriminality (EUCPN), každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma...

Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018

Republikový výbor pro prevenci kriminality (RVPPK) schválil dne 12. dubna 2018 návrh Komise RVPPK pro výběr projektů Programu PK na rozdělení dotace v součtu 84 180 151 Kč (zahrnující i víceleté projekty APK a Domovník - preventista). Z toho na rok 2018 ve výši celkem 54 297 492 Kč (z toho neinvestice ve výši 31 798 311 Kč a investice ve výši 22 499 181 Kč). Tabulka podpořených projektů (Protokol o hlasování komise) i zápis z jednání Komise tvoří přílohu této informace.

Linka seniorů

Linka seniorů, kterou provozuje Elpida o.p.s., na telefonním čísle 800 200 007 je v provozu od 8.00 do 20.00 hodin každý den  včetně svátků a Vánoc.

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020

Zpracování Koncepce prevence kriminality krajů na léta 2017 - 2020 je jednou z podmínek realizace programů prevence kriminality krajů obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016. Koncepce navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018. Plán byl vytvořen ve spolupráci se zástupci měst a obcí Plzeňského kraje, prostřednictvím probíhajících procesů komunitního plánování byli do tvorby částečně zapojeni i zástupci poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou služby poskytovány. Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020 navazuje na priority politiky kraje v oblasti prevence kriminality z let 2013 - 2016.

Aktualizováno dne 15.09.2016 - 14:08

Stránky