Jste zde

Úřední deska

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Novostavba areálu stavebnin v Hrádku na pozemcích s parcelními čísly 308/33, 308/35 a 308/36 v katastrálním území Nová Huť ” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Novostavba areálu stavebnin v Hrádku na pozemcích s parcelními čísly 308/33, 308/35 a 308/36 v katastrálním území Nová Huť ” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Nová Huť) ...

Stránky