Jste zde

Úřední deska

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „CTPark Plzeň – Borská Pole, Haly BP22, BP23“

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „CTPark Plzeň – Borská Pole, Haly BP22, BP23” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „CTPark Plzeň – Borská Pole, Haly BP22, BP23“

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „CTPark Plzeň – Borská Pole, Haly BP22, BP23” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace farmy Červený Hrádek” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení  k záměru „Modernizace farmy Červený Hrádek” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Červený Hrádek u Plzně)...

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace farmy Červený Hrádek” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení  k záměru „Modernizace farmy Červený Hrádek” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Červený Hrádek u Plzně)...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č.3 integrovaného povolení pro zařízení "Rozmnožovací chov prasat Osek"

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Rozmnožovací chov prasat Osek“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Vysoká a.s., se sídlem Vysoká 1035, 331 41  Dobřany, s přiděleným IČO 45359288.

Stránky