Jste zde

Úřední deska

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení II k využívání odpadů na lokalitě Zadní Chodov“

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení II k využívání odpadů na lokalitě Zadní Chodov” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení II k využívání odpadů na lokalitě Zadní Chodov“

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení II k využívání odpadů na lokalitě Zadní Chodov” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o zahájení prodloužení platnosti stavebního povolení

Zahájení řízení  o prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení termínu dokončení stavby "I/27 X Žebnice - ČSPH Plasy", umístěné na pozemku parc. č. 1572/1 v katastrálním území Žebnice a na pozemku parc. č. 362/19, 365/8, 368/26, 479/3, 479/5, 479/11, 479/17, 480/1 v katastrálním území Plasy do 31.12.2019, z důvodu přesunutí finančních prostředků na rok 2019 a změny dopravně inženýrského opatření pro zkrácení doby výstavby

Rozhodnutí č. j. PK-RR/4378/18 ze dne 7.12.2018 o odvolání Josefa Kletečky a Petry Kletečkové proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby "Obora, Horní a Dolní Výšina - tlaková kanalizace

Rozhodnutí o odvolání Josefa Kletečky a Petry Kletečkové proti územnímu rozhodnutí MěÚ Tachov, odboru výstavby a územního plánování ze dne 17.7.2018, č. j. 2780/2018-OVÚP/TC, kterým byla umístěna stavba "Obora, Horní a Dolní Výšina - tlaková kanalizace"

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Konsolidační centrum Rokycany” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Konsolidační centrum Rokycany” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Rokycany) ...

Stránky