Jste zde

Úřední deska

Vyhlášení výběrového řízení v oboru - všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče ošetřovatelská a paliativní pro území správního obvodu obce Kdyně s rozšířenou působností

dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce stáje VKK Předslav” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce stáje VKK Předslav” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Předslav) ...

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce stáje VKK Předslav” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o vydání rozhodnutí – závěru zjišťovacího řízení  k záměru „Rekonstrukce stáje VKK Předslav” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Předslav) ...

Řízená skládka odpadů Flora Břasy - Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení „Řízená skládka odpadů Flora Břasy” dle zákona č. 76/2002 Sb.,  integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Stupno) ...

PILSEN STEEL s. r. o. - Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o  nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „PILSEN STEEL s. r. o.” vydaného podle zákona č. 76/2002 Sb.,  integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Plzeň) ...

Bioplynová stanice Svojšín - Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení „Bioplynová stanice Svojšín” dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Tachov, k.ú. Svojšín) ...

Stránky