Jste zde

Úřední deska

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Protipovodňová ochrana Klatovy - Luby” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Protipovodňová ochrana Klatovy - Luby“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška - doručení

KÚPK oznamuje účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu možnost převzít písemnost – Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ze dne 18. 6. 2018 č.j. PK-KDS/2758/18.

Aktualizováno dne 19.06.2018 - 16:07

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace farmy Červený Hrádek” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace farmy Červený Hrádek” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Červený Hrádek u Plzně) ...

Stránky