Jste zde

Úřední deska

Výběrové řízení v oboru - fyzioterapeut - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče - léčebně rehabilitační péče pro oblast Plzeň-město a území správního obvodu obce Kdyně s rozšířenou působností

dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VV - návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořídil návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a návrh Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území na základě požadavku oprávněného investora, společnosti NET4GAS, s.r.o. Požadavkem bylo prověřit možnost vymezení nového tranzitního plynovodu VTL podél již realizovaného plynovodu GAZELA na území Plzeňského kraje.

Stránky