Jste zde

Úřední deska

Zveřejnění doplnění dokumentace vlivů záměru „I/21 Planá – Trstěnice, přeložka (západní varianty)” na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění doplnění dokumentace vlivů záměru „I/21 Planá – Trstěnice, přeložka (západní varianty)” na životní prostředí dle  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, okres Tachov a Cheb, k.ú. Planá u Mariánských Lázní, Chodová Planá a Trstěnice u Mariánských Lázní) ...

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Výstavba kompostárny s kapacitou 4 000 t/rok Černošín” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru  „Výstavba kompostárny s kapacitou 4 000 t/rok Černošín” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Tachov, k.ú. Lažany u Černošína) ...

Skládka odpadů Černošín - Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Černošín" dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Stříbro, k.ú. Krásné Údolí, Lažany, Černošín)...

Stránky