Jste zde

Zahraniční vztahy

Zahraniční vztahy Plzeňského kraje

Města a obce Plzeňského kraje v uplynulých letech významně rozvíjely partnerské vztahy s městy a obcemi Evropské unie. Na tuto spolupráci po svém vzniku navázal také Plzeňský kraj.

Významnou roli v zahraničních vztazích Plzeňského kraje hraje přeshraniční spolupráce. V roce 2001 navázal Plzeňský kraj oficiální styky s vládami Horního Falcka a Dolního Bavorska. Konkrétní oblasti spolupráce se rozvíjejí především v pracovních skupinách hospodářství, cestovní ruch, doprava, ochrana životního prostředí, zemědělství a komunální spolupráce. Mezi pravidelné akce v rámci přeshraniční spolupráce patří mimo jiné také regionální konference, které se konají střídavě v České republice a ve Spolkové republice Německo.

Plzeňský kraj udržuje kontakty také s italskou provinicí Bergamo, která je součástí regionu Lombardie v severní Itálie. V roce 2001 podepsali zástupci Plzeňského kraje a provincie Bergamo Memorandum o přátelství, které se stalo základem pro budoucí spolupráci v oblasti kultury, hospodářství nebo zdravotnictví.

V říjnu 2006 uzavřel Plzeňský kraj spolupráci s hrabstvím Northamptonshire z Velké Británie a v červenci roku 2007, během návštěvy delegace z čínské provincie Zhejing, podepsal hejtman Plzeňského kraje Memorandum o přátelství s touto nejvzdálenější partnerskou provincií Plzeňského kraje.

Francouzský region Franche-Comté se stal partnerem Plzeňského kraje v květnu 2008 a dalším regionem, se kterým má Plzeňský kraj podepsané partnerství, je Sverdlovská oblast v Ruské federaci. K podpisu memoranda došlo v květnu 2009. 22. října 2009 podepsal Plzeňský kraj Deklaraci o spolupráci s rumunskou župou Caraş-Severin.

Zatím posledními dvěma regiony, se kterými uzavřel Plzeňský kraj deklarace o spolupráci, byly v únoru 2011 Bjelovarsko-bilogorská župa z Chorvatska a v říjnu 2012 Východokazašská oblast z Kazachstánu.

Aktualizováno dne 10.03.2014 - 14:31