Jste zde

Životní prostředí

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1580/18 ze dne 22. 1.  2018 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Dotační program podpora protipovodňových opatření 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1430/17 ze dne 11. 12. 2017 Dotační program podpora protipovodňových opatření 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Dotační program variantní studie odkanalizování obcí 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1429/17 ze dne 11. 12. 2017 Dotační program variantní studie odkanalizování obcí 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

 

Aktualizováno dne 13.12.2017 - 09:10

Dotační program Ochrana přírody 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1431/17 ze dne 11. 12. 2017 dotační program Ochrana přírody 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

 

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 117/16 ze dne 12. 12. 2016 Dotační program variantní studie odkanalizování obcí 2017 s Dotačním titulem variantní studie odkanalizování obcí 2017, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Aktualizováno dne 06.01.2017 - 09:17

Dotační titul vodohospodářské infrastruktury 2017

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 118/16 ze dne 12. 12. 2016 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2017 s Dotačním titulem vodohospodářské infrastruktury 2017, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Dotační titul Ochrana přírody 2017

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 116/16 ze dne 12. 12. 2016 dotační program Ochrana přírody 2017 s dotačním titulem Ochrana přírody 2017, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...