Jste zde

Životní prostředí

Studie na zlepšení jakosti vody na vodním díle Hracholusky – zhodnocení I. a II. etapy

V rámci zpracování studie byly již zpracovány první dvě etapy. V článku je uveden souhrn nejdůležitějších podkladů, které byly zanalyzovány, a na jejichž základě bude vyhodnocen vliv jednotlivých zdrojů živin v povodí, které mohou velkou měrou ovlivňovat výslednou jakost vody v samotné nádrži... 

Aktualizováno dne 13.06.2018 - 15:39

Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1946/18 ze dne 23. 4. 2018 Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení…

 

Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky

Plzeňský kraj bude mít studii, jejímž cílem je zlepšení jakosti vody ve vodní nádrži Hracholusky na řece Mži. Studii zpracuje sdružení společností VRV a.s. a DHI a.s. a předání by mělo proběhnout do konce roku 2018...

Aktualizováno dne 05.04.2018 - 10:22

Revitalizace obory Horšov plní svou funkci

Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová se seznámila s dokončeným projektem „Zkvalitnění území obora Horšov – zvýšení biodiverzity“...

Aktualizováno dne 08.03.2018 - 10:40

Kalamitní stav kůrovce v lesích

V loňském roce došlo v lesích na území Plzeňského kraje k výraznému nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým (kůrovec). Množství dříví napadeného tímto škůdcem dosáhlo ke konci roku 2017 téměř 0,5 mil. m3.  Vzhledem k rozsahu a způsobu poškození lesních porostů se jedná o stav kalamitní ...

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1580/18 ze dne 22. 1.  2018 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Dotační program podpora protipovodňových opatření 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1430/17 ze dne 11. 12. 2017 Dotační program podpora protipovodňových opatření 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení...

Stránky