Jste zde

Životní prostředí

Studie na zlepšení jakosti vody na vodním díle Hracholusky – zhodnocení I. a II. etapy

V rámci zpracování studie byly již zpracovány první dvě etapy. V článku je uveden souhrn nejdůležitějších podkladů, které byly zanalyzovány, a na jejichž základě bude vyhodnocen vliv jednotlivých zdrojů živin v povodí, které mohou velkou měrou ovlivňovat výslednou jakost vody v samotné nádrži... 

Aktualizováno dne 13.06.2018 - 15:39

Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky

Plzeňský kraj bude mít studii, jejímž cílem je zlepšení jakosti vody ve vodní nádrži Hracholusky na řece Mži. Studii zpracuje sdružení společností VRV a.s. a DHI a.s. a předání by mělo proběhnout do konce roku 2018...

Aktualizováno dne 05.04.2018 - 10:22

Revitalizace obory Horšov plní svou funkci

Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová se seznámila s dokončeným projektem „Zkvalitnění území obora Horšov – zvýšení biodiverzity“...

Aktualizováno dne 08.03.2018 - 10:40