Digitální povodňové plány Plzeňského kraje

Limnigrafické stanice, stupně povodňové aktivity

V příloze naleznete tabulky s limnigrafickými stanicemi provozovanými Povodím Vltavy s.p. a Českým hydrometeorologickým ústavem a informace k možnosti nastavení zasílání alarmových a dotazových SMS...

Harmonogram prací

V příloze je zveřejněn harmonogram prací k části Digitální povodňové plány...

Digitální povodňové plány - 2. jednání

V příloze jsou prezentace z 2. jednání k části projektu s názvem Digitální povodňové plány ze dne 22.9.2011...

Digitální povodňové plány

V rámci projektu bylo zpracováno 14 digitálních povodňových plánů obcí s rozšířenou působností, digitální povodňový plán Plzeňského kraje a jeden digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností byl aktualizován...