Digitální technická mapa

25. července 2018

Plzeňský kraj realizoval první plánovanou část projektu Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+

Plzeňský kraj převzal 24.7.2018 první část projektu "Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+" a to Implementaci a zavedení nového výměnného formátu XML pro prvky technické mapy. Plzeňský kraj nyní umí přijímat a vydávat data DTM v novém výměnném formátu XML.

07. února 2017

Plzeňský kraj pokračuje v projektu Digitální mapy veřejné správy

K 31. 12. 2016 uzavřelo již 59 měst a obcí v Plzeňském kraji smlouvu o spolupráci na projektu Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy. Dále je v projektu zapojeno již 9 partnerů z řad správců technické infrastruktury.

07. února 2017

Smlouva o spolupráci se společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

07. února 2017

Smlouva o spolupráci se společností T-MAPY spol. s r.o.

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností T-MAPY spol. s r.o.

28. května 2013

Vzor obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce

Ministerstvo vnitra ČR na svých stránkách uveřejnilo vzor obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce. Jedná se o metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.