Doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje v boji s COVID-19

obrazek
16. září 2020 13:53, Mgr. René Zeithaml

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje vyzývá obyvatele Plzeňského kraje k nepodceňování nastalé situace vzniklé šířením COVID-19 a k dodržování všech státem i krajem přijatých opatření.

Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci s v celé populaci (omezení shlukování, omezené poskytování vybraných služeb, používání ochranných a desinfekčních prostředků).

Omezení shlukování lze dosáhnout zejména omezením provozování epidemiologicky závažných činností a omezením pořádání kulturních, sportovních a jiných hromadných akcí (soukromých i veřejných).

Celé znění doporučení najdete v příloze.

Soubory ke stažení