Doručené Oznámení o pokračování řízení a výzva k vyjádření se k podkladům řízení - „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“

obrazek
23. prosince 2019 08:17, Ing. Alena Němečková
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, doručil dne 11.12.2019 veřejnou vyhláškou Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení všem jemu známým účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu v řízení o výjimce ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů pro stavbu „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“.

Soubory ke stažení