Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost

30. června 2020 Lucie Šimicová

Shora uvedený správní orgán v souladu s § 25 zák. č. 500/2004 Sb., doručuje písemnost čj. PK-DSH/5893/20 - Usnesení o ustanovení opatrovníka  právnické osobě EMY & LAURA SPEDITION SRL, se sídlem Str. Apicultorilor nr. 4 apod. 9/tirgu mures/Mures RO23465390, Rumunská republika, kterou se prokazatelně nedaří doručovat. Písemnost se doručuje veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost.

Plné znění veřejné vyhlášky níže v příloze:


Soubory ke stažení