Dotace životní prostředí

10. prosince 2019

Dotační program Ochrana přírody 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4289/19 ze dne 9. 12. 2019 pravidla dotačního programu Ochrana přírody 2020.

10. prosince 2019

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 4288/19 ze dne 9. 12. 2019 Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020.

29. března 2019

Dotační program Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3143/19 ze dne 25. 2. 2019 pravidla dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019...

22. března 2019

Dotační program Ekologické zahrady 2019

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3264/19 ze dne 18. 3. 2019 Dotační program Ekologické zahrady 2019.

26. února 2019

Vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (aktualizované znění - změna č. 2)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 25. února 2019 usnesením č. 3142/19 vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (v aktualizovaném znění - změna č. 2)