Dotační program překládací stanice - podpora výstavby (2020)

29. dubna 2020 Mgr. Kateřina Hrušková

Žádosti budou přijímány od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby 2020.


Účelem dotačního programu je podpora výstavby překládacích stanic směsného komunálního odpadu a ostatního energeticky využitelného odpadu v Plzeňském kraji. Výstavba překládacích stanic musí být v souladu s Plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje. Cílem je zajistit efektivní infrastrukturu k zajištění a zvýšení energetického, případně materiálového využití směsného komunálního odpadu.


Schválený objem finančních prostředků určený pro tento dotační program je 11 000 000 Kč.Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz


Kontaktní osoba:


Mgr. Kateřina Hrušková


tel: 377 195 394, e-mail: katerina.hruskova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení