Vyhlášení dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích PK 2020

23. ledna 2020 Ing. Michaela Černá

Název dotačního titulu: Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020

Finanční alokace: 3 mil. Kč

Účel podpory: Dotační titul je určen malým obcím na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenné nebo pojízdné prodejny.

Důvod podpory: Snaha Plzeňského kraje napomoci udržení prodejen na vesnicích.

Žadatel:

- obec Plzeňského kraje s počtem do 500 obyvatel

- obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel 501 - 1000, pokud žádá pro prodejnu ve své části obce do 250 obyvatel

Minimální výše dotace: 5 tis. Kč

Maximální výše dotace: 315 tis. Kč (lze žádat až pro 3 kamenné prodejny a 1 pojízdnou prodejnu)

Příjem žádostí: 26. 2. - 11. 3. 2020 do 12 hodin

Kritéria hodnocení: velikost obce, velikost části obce, provozovatel prodejny

Lhůta pro rozhodnutí: jednání ZPK 8. 6. 2020


Soubory ke stažení