Finanční příspěvky hospodaření v lesích

29. listopadu 2019

Seminář pro vlastníky lesů

Dne 13. 11. 2019 se pod záštitou radní Plzeňského kraje pro oblast zemědělství a životního prostředí Mgr. Radky Trylčové uskutečnil seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, pracovníky státní správy lesů a lesnickou veřejnost.

18. listopadu 2019

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.

23. července 2019

Vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (aktualizované znění - změna č. 2)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 25. února 2019 usnesením č. 3142/19 vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (v aktualizovaném znění - změna č. 2)...

01. března 2019

Kontaktní místo pro žadatele o dotaci

Pro potřeby žadatelů o dotaci Podpora ochrany lesa v PK 2017+ především z řad drobných vlastníků lesa bylo na Odboru životního prostředí zřízeno kontaktní místo...

28. ledna 2019

Modul pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. žadatel o vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích zasílá příslušnému krajskému úřadu údaje ze žádosti i ve formě datového souboru žádosti, který vytváří v tzv. „modulu pro žadatele“...