Informace

Výzva k programu COVID - Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje Výzvu k programu COVID - Nájemné

Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů

Dne 1. července 2020 nabývá účinnosti zákon č. 115/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy.

Za zrušený zájezd mohou cestovní kanceláře vydat klientovi poukaz na náhradní zájezd

Dne 24. dubna 2020 nabyl účinnosti zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronarivu označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Zákon se týká zájezdů s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. U těchto zájezdů, zrušených z důvodu pandemie, může cestovní kancelář využít ochrannou dobu, o kterou se odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem za zájezd.

Zákon o realitním zprostředkování zavádí novou vázanou živnost

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), kterým se zavádí nová pravidla pro vykonávání činnosti realitních zprostředkovatelů. Činnost realitního zprostředkovatele se novou právní úpravou zařazuje do vázané živnosti „Realitní zprostředkování".