Informace

Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Na stránkách Českého statistického úřadu jsou k dispozici výsledky Sčítání lidu, domů a bytů provedené v roce 2011.

Výzkum informačních zdrojů

Závěrečné zprávy z provedených výzkumů informačních zdrojů a informační gramotnosti v Plzeňském kraji a ve vybraných krajích za roky 2006, 2007 a 2008.

Metodický materiál k elektronickému pečetění

Informace k problematice kvalifikovaných elektronických pečetí.