Informace poskytnuté dle InfZ - dopravní obslužnost PK

11. února 2020 Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 28. 1. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo požadováno poskytnutí informací „k dopravní obslužnosti kraje, kteří dopravci tuto obslužnost zajišťují, kolik km/rok ujíždějí v obslužnosti a dobu na kterou mají uzavřenou smlouvu (datum ukončení)“.
K žádosti KÚPK poskytl požadované informace, a to formou tabulek, z nichž v tabulce č. 1 a 3 jsou uvedeny údaje o dopravcích zajišťujících dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou, a v tabulce č. 2 jsou údaje o dopravcích, kteří zajišťují veřejnou drážní osobní dopravu (viz příloha).

Současně byl žadatel vyrozuměn, že požadované informace jsou zveřejňovány dle čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 na stránkách Plzeňského kraje - https://www.plzensky-kraj.cz/verejnadoprava, kde lze nalézt více informací ohledně zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje.Soubory ke stažení