Informace poskytnuté dle InfZ - regulace reklamy na zdravotnické prostředky

07. listopadu 2019 08:08, aktualizováno 08:09, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 17. 10. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost o informace“). Žádost o informace byla v tomto znění:

„Dovoluji si Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádat o následující informace:
- rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky, tj. rozhodnutí o uložených pokutách či jiných sankcích (či zastavení řízení či jiné meritorní ukončení) dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala reklamy na zdravotnické prostředky ve smyslu zák. 268/2014 Sb.,
- to vše týkající se pouze rozhodnutí či usnesení, která byla vydána od 1. 10. 2018 do současné doby.

Prosím o zaslání uvedených rozhodnutí v anonymizované podobě, bude-li anonymizace nutná. Informace prosím zašlete pouze elektronickou formou na tento můj email. V případě, že počet rozhodnutí by byl značný, ráda svou žádost případně po prodiskutování rozsahu zúžím. V takovém případě mne prosím kontaktujte.“

K žádosti KÚPK sdělil, že KÚPK - Krajský živnostenský úřad v době od 1. 10. 2018 do dne doručení žádosti o poskytnutí informace nevydal žádné rozhodnutí o uložení pokuty či jiné sankce za nezákonnou reklamu na zdravotnické prostředky, nevydal žádné usnesení o zastavení řízení či jiné meritorní ukončení dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala reklamy na zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.