Informace pro obce PK

21. listopadu 2018

IT podpora zastupitelů měst a obcí po volbách 2018

Návody pro editaci, vytváření účtů v Seznamu orgánů veřejné moci (SOVM) a v Elektronickém portálu územních samospráv (ePusa).

19. září 2018

Odměňování členů zastupitelstev obcí, měst a krajů

Plzeňský kraj pro obce uspořádal 6. září 2018 seminář k odměňování členů zastupitelstev obcí, měst a krajů...

24. července 2018

Seminář Odměňování členů zastupitelstev obcí, měst a krajů

Plzeňský kraj pořádá 6. září 2018 na krajském úřadu školení pro obce k odměňování zastupitelů územních samosprávných celků. Přenos tohoto školení bude probíhat on-line...

14. prosince 2017

Odměňování členů zastupitelstev obcí dle nové legislativy od 1.1.2018

Plzeňský kraj uspořádal 4. prosince 2017 na krajském úřadu školení pro obce k nové právní úpravě odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

06. září 2013

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit důsledky živelních pohrom ...