Informace pro obce PK

Vzory právních předpisů obcí

V přiložené příloze naleznete vzory právních předpisů obcí. Soubor byl připraven věcně příslušnými ministerstvy, konzultován se Svazem měst a obcí ČR a do konečné podoby upraven Ministerstvem vnitra ČR.