Jednání RSK PK

13. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Již po 13. se na Krajském úřadu Plzeňského kraje sešli regionální partneři, aby jednali o pokroku v čerpání finančních prostředků z operačních programů ESIF.

9. jednání Regionální stálé konference

Na konci září se uskutečnilo již 9. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Hlavním tématem jednání byla tentokrát aktualizace Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje.

12. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Ve středu 20. března se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje konalo 20. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Hlavním cílem jednání bylo seznámit členy RSK se stavem čerpání operačních programů financovaných z ESIF a s přípravou na nové programové období 2021 - 2027.

11. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 25. září se na Krajském úřadě Plzeňského kraje uskutečnilo v pořadí již 11. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Projednáváno bylo mimo jiné vyhodnocení sběru dat pro Národní investiční plán či aktuální přehled o čerpání finančních prostředků z operačních programů ESIF.

10. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Na konci března 2018 proběhlo již desáté zasedání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Hlavními tématy jednání bylo tentokrát projednání podnětu směrem k ŘO IROP ohledně prodloužení termínu realizace výzev 32, 33 a 66 a projednání plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje. Za Plzeňský kraj vedl jednání tentokrát p. Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku a za Ministerstvo pro místní rozvoj se zúčastnila jednání vedoucí oddělení řízení Strategie regionálního rozvoje paní Radana Leistner Kratochvílová.