Kraj vydal příručku „Návrat dětí do škol“ určenou nejen pedagogům

22. května 2020 Mgr. Jana Filípková
„Děti se vracejí do školy, nicméně situace je výrazně jiná než po návratu z letních prázdnin“,“ říká Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu. „Děti, pedagogové i rodiče byli vystaveni pro ně nové, neznámé situaci. Společně s dětmi se do škol budou vracet i jejich (a také naše) prožitky, emoce a očekávání. Jedno budou mít společné, budou velmi rozdílné,“ dodává náměstkyně hejtmana pro školství. Domníváme se, že „k dětem bude nutné přistupovat jako k lidem, kteří zažili krizi (absenci sociálních kontaktů, vztahů a vazeb, samotu, dlouhodobé jednostranné trávení času, odmítání, strach o život svůj či život svého blízkého apod.). Takoví lidé potřebují zejména podporu a pochopení, přijetí a vztah.“

„I když se nyní může zdát, že všechny aktivity kromě učení půjdou ve školách stranou, opak by měl být pravdou, pokud nám záleží na dětech a zároveň na jejich učitelích. Pod obrovským tlakem na výkon, který je nyní na školství a pedagogy kladen, nesmíme zapomínat na to, co nám pomáhá zvládat náročné situace, a to jsou dobré a zdravé vztahy. To, že dáme psychickému bezpečí v začátku bazální pozornost, může mít velký význam pro další výuku.“ vysvětluje Ivana Bartošová. Oceňuje, že tým pracovníků koordinační skupiny primární prevence vytvořil pod její záštitou stručný, metodický materiál k podpoře pedagogů při návratu žáků do škol. Ten naleznete v příloze.

Díky maximální podpoře ze strany Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje mohou školy využívat podpory metodiků prevence v pedagogicko-psychologické poradně, odborných pracovníků střediska výchovné péče a nestátních neziskových organizací. Ti všichni jsou připraveni nejen školám, ale i dětem a jejich rodičům, v této nelehké době pomoci. Kontakty na ně jsou uvedeny přímo v metodickém materiálu. Ten byl prostřednictvím Komise pro školství Asociace krajů ČR nabídnut i dalším krajům České republiky.

„Vztah a podporu je nutné nabídnout, pokud chceme, aby třída začala brzy opět fungovat jako kohezní a emočně pozitivně laděný kolektiv, který zvládá plnit školní nároky,“ zdůrazňuje Ivana Bartošová. Učitelé se musí připravit na to, že se jim výše uvedená témata budou objevovat ve výuce, budou rozptylovat pozornost žáků a způsobovat neklid, nesoustředění a jiné myšlenky, než které jsou z pohledu pedagoga žádoucí. S velkou pravděpodobností bude mít tato situace vliv i na chování dětí a třídních kolektivů po obnovení školní docházky (v září).


Na stránkách Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň v sekci prevence zároveň metodici prevence vytvořili záložku „Návrat dětí do škol“ (https://www.pepor-plzen.cz/primarni-prevence/navrat-deti-do-skol), kde jsou průběžně sumarizovány různé materiály, které zpracovávají problematiku návratu dětí do škol a další odkazy. Naleznete zde avizovaný materiál, stanoviska odborníků na primární prevenci rizikového chování ve školách napříč celou Českou republikou a mnoho dalšíh

Soubory ke stažení