Kraj získal roušky pro potřeby škol

28. dubna 2020 Mgr. Jana Filípková
V pondělí 27. dubna převzala náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová roušky jako dar od člena parlamentu provincie Hunan (ČLR) pana Raffy Wanga.
„Vážím si této solidarity. Rádi využijeme jednorázové ústenky pro blížící se otevření škol pro žáky posledních ročníků středních škol či pro naše děti z dětských domovů,“ prohlásila Ivana Bartošová přebírající za Plzeňský kraj 3 200 kusů. Stejný počet zástupci provincie poskytli zdarma i Fakultní nemocnici v Plzni.
„Počet nakažených v Plzeňském kraji patří mezi ty nižší čísla v republice, kromě okresu Domažlice. Ale je možné, že s uvolňováním může dojít k určitému nárůstu nemocných,“ vysvětluje Ivana Bartošová a děkuje za příslib dalších roušek od tohoto dárce.

Galerie