Mezinárodní spolupráce

09. března 2020

Mezinárodní seminář pro učitele němčiny

Bavorské ministerstvo pro vyučování a kultus nabízí učitelům němčiny působícím na základních školách, středních odborných školách, gymnáziích, vyšších odborných školách a středních odborných učilištích účast na mezinárodním semináři...

08. července 2015

Mozaika, čtvrtletník DZS o mezinárodním vzdělávání v elektronické podobě

Aktuální vydání čtvrtletníku Mozaika v elektronické podobě je zaměřen na téma Dobrovolnictví a solidární projekty...

21. ledna 2020

Mezinárodní seminář Saské akademie pro další vzdělávání učitelů v Míšni / Siebeneichenu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko nabízí učitelům německého jazyka na gymnáziích účast na mezinárodním semináři Saské akademie pro další vzdělávání učitelů v Míšni / Siebeneich

15. ledna 2020

Program podpory česko-německých setkávání dětí "Odmalička"

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem vyhlašuje i pro rok 2020 program podpory česko-německých setkávání dětí "Odmalička"...

09. listopadu 2015

Program Erasmus+ - Výzva 2020

Výzva k předkládání návrhů 2020 pro vzdělávací program Evropské unie Erasmus+ je vyhlášena....