Nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení pro zařízení Kermi Stříbro

04. února 2020 Ing. Jiří Soutner

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 1. 2. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu vydané dne 15. 1. 2020 pod č.j.: PK-ŽP/1322/20.

Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 15 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Kermi Stříbro“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost Kermi s.r.o., s přiděleným IČO 64832279.

Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, oddělení IPPC a EIA, Škroupova 18, 306 13 Plzeň (3. patro, č. dveří 338) ve zveřejněné pracovní době. Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce. 

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení