Návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2021 a 2022 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem

27. listopadu 2019 Ing. Milena Nová
Zastupitelstvo Plzeňského kraje bude na svém zasedání 16. prosince 2019 projednávat a schvalovat návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2021 a 2022 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem - dle příloh.

Soubory ke stažení