Nezastupitelná úloha knihoven

17. února 2020 Mgr. René Zeithaml

Zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat znalosti a vědění jsou odedávna základní funkce knihoven. Současné knihovny kromě přístupu k různým zdrojům informací nabízejí mnohem více. Jsou místy osobních setkání, prožitků a umožňují poznávat nové, ať už v oblasti technologií, vědy i kultury. Knihovny jsou tu pro všechny, kteří mají chuť si občas trochu povyskočit, aby viděli, co je za zdí. A to i za cenu, že možná zahlédnou nějaké ty lvy.

Knihovny jsou součástí neformálního vzdělávání. Seznamují širokou veřejnost s novými technologiemi, nabízejí širokou škálu akcí vzdělávacího charakteru od celkem jednoduchých témat jako je cestování „prstem po mapě“, přes informační gramotnost, setkání s literaturou, aktuální společenská témata až po kurzy šití, vyprávění příběhů, čtení, tvůrčího psaní nebo modelování pro 3D tisk.

Knihovny jsou důležitými partnery pro školy, kterým připravují programy na míru jejich školním vzdělávacím programům. Bez knihoven a knihovníků se neobejdou studenti, pedagogové nebo vědci. Věta, která tvrdí, že všechno je na internetu, je klamavá. Internet je pouze nástroj, který umožňuje přístup k informacím, ale zdaleka ne ke všem. Relevantní a ověřené zdroje nejsou veřejně přístupné, protože stejně jako čas, i správná informace, jsou peníze. Knihovny přístup k těmto informacím umožňují.

Knihovny, kromě toho, že jsou vstupní branou, umí být i průvodcem. Týmy vývojářů pracují na stále sofistikovanějších vyhledávání a algoritmech zobrazení výsledků. Milionů výsledků. Knihovnice a knihovníci umí pomoci, pokud si nejste jisti, co vlastně hledáte. Knihovníci celého světa často a rádi citují spisovatele Neila Gaimana, který se svou sympatií ke knihovnám netají, a který řekl: „Google can bring you back 100,000 answers. A librarian can bring you back the right one.“ (Zdroj: www.azquotes.com).

Knihovny v nedávné minulosti sehrály nezastupitelnou roli v seznamování nejširší veřejnosti s tím, co je to internet, k čemu je dobrý a jak ho používat. Dnes knihovny nabízejí bezpečný veřejný prostor, ze kterého vedou otevřené a ověřené cesty za poznáním.

Ač Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje knihovnou „studijní a vědeckou“, v loňském roce snížila věkovou hranici uživateů z 15 na 12 let a zvláště její oddělení zahraničních knihoven připravuje akce také pro děti. Románská knihovna pravidelně 2x měsíčně organizuje Impariamo giocando – výuku italštiny hravou formou, Hola Espaňol - španělštinu zábavnou formou pro děti 5–15 let, workshop komunikačních dovedností pro děti 1.–3. ročníku ZŠ. Cílem je pomoci s komunikací v češtině těm dětem, jejichž rodnou řečí není čeština a pomoci českým dětem komunikovat s těmito dětmi.

Tak až si budete vy, nebo vaše děti, chtít povyskočit, abyste viděli, co je za zdí, přijďte do "vědárny" přistavit žebřík nebo otevřít vrátka.