Oblast cestovního ruchu

16. prosince 2019

Vyhlášení dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4277/19 ze dne 9.12.2019 pravidla dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020“

16. prosince 2019

Vyhlášení dotačního programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4277/19 ze dne 9. 12. 2019 pravidla dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020“, dále jen „Pravidla“.

16. prosince 2019

Vyhlášení dotačního programu "Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4277/19 ze dne 09.12.2019 pravidla dotačního programu „Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“, dále jen „Pravidla“.

09. dubna 2019

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 1098/19 ze dne 08.04.2019 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019.

09. dubna 2019

Dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 1096/19 ze dne 08.04.2019 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019.