Oblast mládeže a sportu

22. června 2018

Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji

Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 669/18 dne 11. června 2018...

22. května 2014

Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020

12. května 2014 byla usnesením vlády České republiky č. 342 schválena Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020.

04. dubna 2014

V Plzni otevřeno Informační centrum pro mládež

Za účasti radního pro oblasti kultury, památkové péče a neziskové organizace Jaroslava Šobra bylo slavnostně otevřeno Informační centrum pro mládež v prostorách Střediska volného času dětí a mládeže ve Stanici mladých techniků v Plzni. Plzeňský kraj byl posledním krajem, kde toto zařízení do této chvíle ještě neexistovalo...

16. března 2012

Výstava Pozorujeme svět

V plzeňské Galerii Paletka se dne 15.3.2012 uskutečnila vernisáž výstavy prací žáků ze tříd se speciálními potřebami ze ŽŠ a MŠ Touškov s názvem Pozorujeme svět...