odboru Sociálních věcí

21. února 2018

Metodická porada NRP dne 30.05.2017

Zápis z metodické porady NRP dne 30.05.2017

01. února 2018

Metodická porada NRP dne 22.11.2016

Zápis z metodické porady NRP dne 22.11.2016

17. ledna 2018

Metodické dny NRP dne 03.11. a 21.11.2017

Metodické dny NRP dne 03.11. a 21.11.2017, zápis v příloze...

11. prosince 2017

Agenda romských poradců na obcích

Dle § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů plní obecní úřad obce s rozšířenou působností úkoly, které napomáhají výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.