Odlehčovací služba bude fungovat i v krajských zařízeních

11. listopadu 2019 10:12, aktualizováno 12. listopadu 2019 12:19, Bc. Eva Mertlová

Tři zařízení Plzeňského kraje poskytující sociální služby budou od ledna 2020 nabízet nově tzv. odlehčovací službu pro všechny, kteří pečují o blízkou osobu v domácím prostředí a potřebují s péčí o ni dočasnou pomoc.
Plzeňský kraj začíná od 1. ledna 2020 nově poskytovat pobytové odlehčovací služby v rámci svých tří příspěvkových organizací - Centrum sociálních služeb Tachov, Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza a Dům seniorů Kdyně. Tato sociální služba je především určena jako pomoc pro pečující osoby.
Cílem těchto služeb je podpora setrvání i nesoběstačného člověka v domácím přirozeném prostředí v kruhu rodiny. Tím, že se školení odborníci o tohoto člověka postarají, je umožněno pečujícím osobám načerpat novou energii, zařídit si vše potřebné na úřadech. Tato služba například umožní pečující osobě bez obav odjet na dovolenou, protože osoba, o kterou se stará, bude mít zajištěnu odpovídající podporu a péči, stravu i ubytování,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované po určitou časově omezenou dobu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Jedná se o službu placenou, kdy maximální možné úhrady činí 210 Kč denně za ubytování, 170 Kč denně za celodenní stravu a 130 Kč za hodinu péče, dle skutečně spotřebovaného času.
V současné době již poskytují odlehčovací služby v Plzeňském kraji následující poskytovatele sociálních služeb: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy; Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory; Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace; Sdružení občanů Exodus, z .s.; CENTRUM HÁJEK z. ú.; Oblastní charita Sušice a Domov - plzeňská hospicová péče, z. ú.
Pro rezervace a konkrétní podmínky odlehčovacích služeb je nutné vždy kontaktovat konkrétního poskytovatele. Kontakty na ně jsou uvedeny v tabulce níže.


Poskytovatelé odlehčovacích služeb a kontakty na ně:
Diakonie ČCE  773 683 191
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory (Domažlice)  379 484 510
Sociální služby města Sušice  376 547 312
Sdružení občanů Exodus  377 856 539
CENTRUM HÁJEK  602 692 763
Oblastní charita Sušice  732 250 018
Domov - plzeňská hospicová péče  733 300 455
Dům seniorů Kdyně *  379 791 111
Centrum sociálních služeb Tachov *  374 630 133
Domov pro osoby se ZP Horní Bříza * 377 8233

* služba poskytována od 1. 1. 2020