Streamování pro žáky středních škol

25. března 2020 Ing. Zuzana Švehlová
Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefa Bernarda bude v pondělí 30. 3. 2020  zahájeno online vysílání určené žákům středních škol. Podnět k tomuto vysílání vzešel od náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku JUDr. Marcely Krejsové s podporou náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivany Bartošové.

Jednotlivé příspěvky nenahrazují školní vyučování, ale nabízejí netradiční pojetí k doplnění výuky. Do vysílání jsou zapojeni nejen učitelé středních škol. Ke spolupráci jsou přizvány další organizace, např. Techmania Science Center, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň, Národní pedagogický institut ČR - krajské pracoviště Plzeň, divadlo Alfa, ZOO Plzeň a další organizace.

Jednotlivé vstupy budou trvat 15 max. 30 minut. Nahrávání a technické zázemí zabezpečuje Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., které vybavilo školu potřebnou technikou umožňující tento způsob komunikace s možností připojení neomezeného počtu účastníků.


Vysílání bude zahájeno v pondělí 30. 3. 2020 v 10:00 hodin.

Odkaz ke sledování: ZDE


První vysílací týden:
30. 3. 2020: Mgr. Lenka Samuelová, Gymnázium Fr. Křižíka a ZŠ, s.r.o., Čtení pro dobrou náladu
31. 3. 2020: Ing. Karel Rejthar, SŠ zemědělská a potravinářská, Klatovy, Videa jednoduše a rychle
1. 4. 2020: Kristina Hartman, Gymnázium Fr. Křižíka a ZŠ, s.r.o., Konverzace s Kris (Aj)
2. 4. 2020: Ing. Karel Rejthar, SŠ zemědělská a potravinářská, Klatovy, 3D malování
3. 4. 2020: Tomáš Meiser, Techmania Science Center, Kolonizace Vesmíru