Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Výrobní linka na hliníkové nápojové plechovky"

08. ledna 2020 Mgr. Jaroslav Nálevka

Oznámení


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 76/2002 Sb.“), že dne 21. 12. 2019 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č.j.: PK-ŽP/12309/19 ze dne 2. 12. 2019.
Uvedeným rozhodnutím bylo vydáno integrované povolení podle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. pro zařízení „Výrobní linka na hliníkové nápojové plechovky“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost Bohemia ShelfCo 2018 s.r.o., IČO: 07 69 37 45.
Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, č.dv. 339). Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.Mgr. Martin Plíhal
vedoucí odboru životního prostředí


podepsáno elektronicky


Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení