Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 25 integrovaného povolení pro zařízení "Energetika"

20. listopadu 2019 Mgr. Jaroslav Nálevka

Oznámení


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 15. 11. 2019 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č.j.: PK-ŽP/13369/19 ze dne 25. 10. 2019.
Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 25 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Energetika“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80.
Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, č.dv. 339). Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.


v z. Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA
Mgr. Martin Plíhal
vedoucí odboru životního prostředí
podepsáno elektronicky

Originální text naleznete v příloze tohoto článku. 

Soubory ke stažení