Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov a výkrm prasat LITÉ a.s.“

obrazek
11. září 2020 09:37, Ing. Ivana Vojtajová

Oznámení

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 9. 9. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu vydané dne 19. 8. 2020 pod č.j. PK-ŽP/20422/20.
Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 7 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Farma pro chov a výkrm prasat LITÉ a.s.“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost LITÉ akciová společnost, se sídlem Líté 77, 331 52 Dolní Bělá, s přiděleným IČO 47719117.
Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, oddělení IPPC a EIA, Škroupova 18, 306 13 Plzeň (3. patro, č. dveří 338) ve zveřejněné pracovní době.
Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení