Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 6 pro zařízení "Řízená skládka odpadů Rokycany - Němčičky"

10. března 2020 Mgr. Jaroslav Nálevka

Oznámení


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 6. 3. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu č.j.: PK-ŽP/2001/20 ze dne 18. 2. 2020.
Uvedeným rozhodnutím byla vydána změna č. 6 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Řízená skládka odpadů Rokycany - Němčičky“ provozovateli tohoto zařízení, kterým je společnost Rumpold R Rokycany s.r.o., IČO: 62 61 93 57.
Do výše uvedeného rozhodnutí lze nahlédnout ve zveřejněné pracovní době na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, č.dv. 339). Na základě ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, není zveřejňována příloha tohoto oznámení o nabytí právní moci na úřední desce.


Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA


Originální text naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení