Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Stavba hal pro výkrm kuřat – farma Otín" dle zákona č. 100/2001 Sb.

obrazek
14. září 2020 16:54, Ing. Jan Beneš
Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) oznamujeme veřejnosti vydání rozhodnutí – závěru zjišťovacího řízení doručovaného veřejnou vyhláškou k záměru „Stavba hal pro výkrm kuřat – farma Otín“.
Výše uvedené rozhodnutí je pro veřejnost k nahlédnutí na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje (III. patro, kancelář č. 338) od 15. 9. 2020 do 30. 9. 2020 ve zveřejněné pracovní době.
Do podkladů zveřejněných v souladu s ustanovením § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí včetně obdržených vyjádření lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1938.  

Soubory ke stažení