Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2020

30. ledna 2020 10:17, aktualizováno 11. února 2020 13:19, Julie Strnadová
V souladu s Rozhodnutím komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vydal Plzeňský kraj poskytovatelům sociálních služeb uvedeným ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019-2021 a zároveň žádajícím o finanční prostředky v rámci dotačního titulu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 – Plzeňský kraj „Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu“ (dále jen Pověření). Čísla a data uzavření Pověření s konkrétními poskytovateli sociálních služeb včetně výše vyrovnávacích plateb na jednotlivé sociální služby jsou uvedena v příloze tohoto článku.

Další donátoři, kteří budou poskytovat veřejné finanční prostředky poskytovatelům sociálních služeb na konkrétní sociální službu poskytovanou jako službu obecného hospodářského zájmu v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby, by se k danému Pověření měli připojit.

Kontaktní osoby:
Mgr. Magdaléna Uzlíková, tel.: 377 195 401, e-mail: magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz
Julie Strnadová, tel: 377 195 588, e-mail: julie.strnadova@plzensky-kraj.cz


Soubory ke stažení