Pracovní skupiny RSK PK

03. července 2017

Workshopy na téma výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji

22. a 27. června 2017 proběhly na Krajském úřadě v Plzni pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky p. Ivo Grünera 2 workshopy, týkající se lidských zdrojů, kapacit a výsledků výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji.

13. června 2018

1. aktualizace RIS3 strategie Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém 11. zasedání dne 11. června 2018 schválilo 1. aktualizaci Regionální inovační strategie Plzeňského kraje.

04. dubna 2019

13. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

13. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje se uskutečnilo v úterý 2. dubna 2019 v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje. Zástupci univerzit, veřejného i soukromého sektoru zde debatovali o tématech týkajících se inteligentní specializace regionu a o strategických projektech zařazených v Akčním plánu Regionální inovační strategie Plzeňského kraje.

08. července 2019

14. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace PK

19. června 2019 se na Krajském úřadě Plzeňského kraje konalo již 14. setkání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje. Tentokrát byl hlavním bodem programu Akční plán RIS3 strategie Plzeňského kraje a jeho aktualizace a také projednání a schválení zaměření nových odborných inovačních platforem.

05. listopadu 2018

12. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje se sešla 22. října 2018, aby projednala novou marketingovou strategii Plzeňského kraje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, a první verzi Akčního plánu RIS3 strategie Plzeňského kraje spolu s návrhy prvních strategických projektů. Za Plzeňský kraj se jednání zúčastnil náměstek hejtmana pro oblast regionální rozvoj, fondy EU a informatiku p. Ivo Grüner.